2014. július 31., csütörtök

Az egyenjogúság felé

Beiktatták az első női főispánt

Berki Mihálynét, az ország első női főispánját vasárnap ünnepségek között iktatták be hivatalába. Megjelentek Zemplén megye dolgozó parasztságának kiküldöttei és a borsod-vidéki ipari üzemek élmunkásai is. Zöld Sándor államtitkár a belügyminiszter nevében mondott üdvözlő beszédet. Berki Mihályné kinevezése elismerése azoknak a dolgozó parasztasszonyoknak, akik mindennapi munkájuk mellett a társadalmi életben való munkájukkal jelentősen segítik országunkat az előrehaladásban.


(1948. december 21. - Magyar Nemzet)

Az elektronikus levelek hajnala

Gyorslevelek


Washingtonban bemutatták az új elektronikus levélposta-közvetítő rendszert. A lepecsételt levelet egy készülék automatikusan felbontotta, az írásjeleket elektronikusan leolvasta, és URH-n Chicagóba közvetítette. Ott egy másik készülék vette a jeleket, ismét betűkké változtatta, és a levelet újraírta, borítékolta, lepecsételte és megcímezte. A levéltitok tehát sértetlen maradt. A Washingtonban feladott villámlevelet a postás már 12 perccel később átvehette kézbesíteni. Az USA-ban máris az egész világot átfogó gyorslevélrendszer kifejlesztésének a gondolatával foglalkoznak. Az elektronikusan elolvasott szöveg rádió útján egy mesterséges hírközlő holdra kerül. A hold tárolja, s amikor a vevőkészülék közelében halad el, rádió útján visszaközvetíti a Földre. Így egyidejűleg 800 levelet lehet 6000 kilométer távolságra küldeni.


(1983. augusztus 18. - Műszaki Élet)

2014. július 30., szerda

A repülő autó!

Stout amerikai mérnök "égi kocsija" egyformán halad földön és levegőben

Dearborn, november 9.
Az északamerikai Dearborn városban van a világ egyik legnagyobb gépkocsigyára, a Ford-gyár. Itt gyártják a legolcsóbb gépkocsikat. A város valamennyi lakója a gépkocsiiparból él, nincs egyetlen lakó sem, akinek ne volna köze az automobilhoz.

William B. Stout, a Ford-gyár mérnöke most érdekes kísérletekkel foglalkozik. Fordék nemcsak a legolcsóbb autót teremtették meg, hanem meg akarják most teremteni a repülő gépkocsit is, amely forradalmasítaná a közlekedést.

Az United Press tudósítója érdekes cikkben számol be William B. Stout kísérleteiről. A mérnök éjjel-nappal dolgozik, minden vágya az, hogy megajándékozza az emberiséget egy olyan automobillal, amely egyben repülőgép is. habár ma már megszűntek a távolságok és Amerikában ezer meg ezer magánembernek van repülőgépe, a légi közlekedés mégsem vált olyan általánossá, mint az automobil."Elérkeztünk a repülő autóhoz..."

William B. Stout, aki a "Society of Automotive Engeneers" volt elnöke, már tíz esztendeje elkészítette az első repülő autót.
Gépét "sky car"- nak, égi kocsinak nevezte.
Az elnevezés valóban találó, mert a készülék érdekes kombinációja az automobilnak és a repülőgépnek. Szakkörökben annakidején nem vették komolyan Stout gépét, mivel nem vált be a gyakorlatban. A rendes autószerkezeten kívül nég egy bonyolult repülőszerkezet is volt rajta és így a készüléket csak az használhatta, aki a repülésben igen kiváló szakember. Még maga Stout sem tudott nagy eredményeket elérni a géppel, csak üggyel-bajjal tudott fölszállni és a földi közlekedés is nehezen ment.

Ha a szakkörök nem is vették komolyan Stout gépét, a repülő autó eszméjét mégsem tartották nevetségesnek.

A szakértők számítanak arra, hogy a technika fejlődése során elérkezünk a repülő autóhoz, egy olyan géphez, amelyet - könnyű kezelés mellett - a levegőben is éppoly jól lehet használni, mint a szárazföldön, sőt egyesek olyan gépről is beszélnek, mely a vízben is halad. Egyébként az amerikai hadseregnek már van "úszó autója".

Stout mérnöknek már több találmányát használja az emberiség. Most igen komolyan dolgozik e legújabb találmányán is. A tíz év előtti gépből akarja elkészíteni az új gépet, felhasználva az azóta korszerűsített, könnyebb súlyú motorokat.

Az égi autónak széthúzható, illetve összehajtható szárnyai lennének s a 75 lóerős motor 130 mérföldes óránkénti sebességgel röpítené a levegőben.

Nekifutáshoz 300 lábra, leszálláshoz 200 lábra lenne szüksége a repülő autónak.

Noha a részletekről nem volt hajlandó nyilatkozni a föltaláló, annyit mégis elárult, hogy a motor a kabinnak épített autóváz tetején lenne.

Stout bízik abban, hogy hamarosan forgalomba hozhatja a tökéletes égi gépkocsit. Az autóipart és az egész közlekedést megváltoztatná ez a találmány, amely ma még utópisztikusnak hangzik, de holnap már könnyen valóság lehet, mint annyi más, amiben kezdetben kételkedtünk, de később mégis a mindennapi élet megszokott jelensége lett.

(1940. november 9., szombat – ESTI KURÍR)

Fantasztikus találmány - hátra szerelhető zuhany!

Hordozható zuhany

Kirándulóknak többnapos túránál a mosdásra eddig két lehetőségük volt. Vagy hideg vizet használtak, vagy mellőzték a tisztálkodást. Most napelemmel működő hordozható zuhanyfelszerelést szerkesztettek. A készülék 10 literes vízhatatlan zsákból és zuhanyozórózsából áll. Használat előtt két-három órán át napon kell tartani.

(1983. augusztus 18. - Műszaki Élet)

2014. július 29., kedd

A Titán - az űrkorszak nagy reménysége

A földi ember majdani menedéke?


A Titánról, a Szaturnusz legnagyobb holdjáról kiderült, hogy légköre némileg hasonlít a földi légkörhöz, tehát fennmaradhat benne az élet. (A Titán nagyobb a Mercur bolygónál, átmérője körülbelül a Föld átmérőjének a fele.) Légköre, a Voyager-1 amerikai bolygóközi szonda mérései szerint – a szonda tavaly 4000 kilométerre közelítette meg a Titánt – akárcsak a Földé, zömében nitrogénből áll. Viszont gomolygó narancssárgás felhőzet és sűrű köd veszi körül, ami elsötétíti az égitest felületét. A felhőket metán és ammónia alkotja, de ugyanúgy eső formájában csapódnak le, mint a földi felhők – cseppfolyós metángáz formájában, tekintve, hogy a Titánon a hőmérséklet mínusz 180 Celsius fok. A cseppfolyós metán tavakat, tengereket képezhet az égitest felszínén, sőt, meg is fagyhat, metángleccsereket alkotva.


(1983. augusztus 18. - Műszaki Élet)

Egy szerethető bűnöző a negyvenes évekből...

Szerette a pezsgőt és a színházat a fiatal kifutó


Orbán Benjámin kifutó Kollár Anna Mária vendéglőjében állott alkalmazásban. A vendéglősné néhány nappal ezelőtt a zárásnál észrevette, hogy a kifutó hóna alatt egy nagy csomaggal akar eltávozni. Kibontotta a csomagot és ekkor meglepetéssel látta, hogy abban néhány üveg finom ital van. Felelősségre vonta Orbánt, aki azzal védekezett, hogy az italokat nem lopta, hanem a vendéglősök beszerzési csoportjánál vásárolta. Másnap a főpincér elment a kifutóval a beszerzési csoportba és ekkor kiderült, hogy Orbán Benjámin sosem járt ott, az italokat nem vásárolta. Ezek után a vendéglőben leltárt készítettek és megállapították, hogy Orbán benjámin negyven üveg pezsgőt, rengeteg finom bort, rumot, likőrt vitt el nagyobb mennyiségben.
A kifutót kedden vonta felelősségre a büntetőtörvényszéken dr Rád Illés törvényszéki egyesbíró. A fiú beismerte bűnösségét.
- Nagyon szeretem a színházat, ez a szenvedélyem az oka mindennek. Nem volt pénzem színházjegyre és a lopott italok árából néztem meg a darabokat.
- És az italt nem szereti? - kérdezte a bíró.
Orbán szégyenlősen válaszolta:
- Szeretem azt is...

(1945. augusztus 22. - Kis Újság)

2014. július 28., hétfő

Amikor még nem tudtuk, mi az a kerékbilincs

Megbilincselt autók


A londoni közlekedési rendőrség sajátos módszert alkalmaz a tilosban parkoló autótulajdonosok megbüntetésére. Egy speciális szerkezetet rábilincselnek a tilosban parkoló gépkocsik kerekére, s eltávolításáért húsz fontot kell fizetni. A kiszabadító akcióra persze órákig kell várni a helyszínen. A rendőrség azzal érvel, hogy Londonban tavaly 80 ezer tilosban parkoló gépkocsit vontattak el, de ez semmit sem használt, mert az autók megüresedett helyét rögtön más járművek foglalták el.


1983. augusztus 10. - Népszabadság

Amikor hősökre volt szükség az újságokban...

Magyar hősök

A hősi kötelességteljesítés szép példáját nyújtotta Vadas Károly szakaszvezető. 1941. július 29-én Gruska Sannerejevka között egy orosz gépkocsioszlop ellen intézett bombatámadásban mint egyik bombázógépünk rádióvadásza és lövésze vett részt.
A bombatámadás végrehajtsa után gépünket két ellenséges vadászrepülő hátulról támadta meg. A nagy sebességgel közeledő és erősen tüzelő első ellenséges gépet Vadas Károly szakaszvezető azonnal tűz alá vette. Az első dob kilövése után megsebesült. Az ellenséges lövedék arcán hatolt be és nyakán is sebet ütött. Sebesülése ellenére Vadas Károly szakaszvezető folytatta a tüzelést. Újból dobot cserélt és ennek is kilőtte háromnegyed részét, amikor parancsot kapott a sérült gépből való kiugrásra. A gépből ejtőernyővel ugrott ki és eszméletlenül ért földre.

(1942. november 20.  - Magyarország)

2014. július 27., vasárnap

Tanmese a gazdáról, aki nem támogatta a háborút

Padlásra rejtette a szénát s szalmát, leégett a háza

Makó, november 20.

Hatalmas tűz pusztított tegnap Makón a Zrírnyi - utcában. Kotormán Pál gazda a katonai igénybevétel elől az összes szénáját és szalmáját a háza padlásán helyezte el és sárral betapasztott léckerítéssel leplezte el. Este a kéményből szikra pattant, a szalma közé esett s tűz támadt. A tűzoltók egész éjszaka megfeszített munkával tudták csak a szomszédos házakat megmenteni. A kár nagy. Kihágás címén eljárás indult Kotormán ellen.

(1942. november 20. - Magyarország)

Gyorsan a testtel - 2.rész: Mit esznek a fiatalok?

Harminc fiatal zúdult be az üzletbe. Megrohamozták a libamájas szilkéket, a márkás pezsgős palackokat. Megütköztek az eladókkal, visszaverték a szomszéd kereskedők felmentő seregét, majd a rendőrségi szirénák hallatára visszavonultak. Vagy négyezer frank értékű zsákmánnyal.

A dicső haditetteket megörökítő évkönyvekből kimaradt csata 1970. május 8-án dúlta föl a párizsi Fauchon luxus-fűszerüzletet. És az ostromlók, ifjú maoisták pár nappal később szétosztották a szajrét az egyik legnyomorúságosabb „bádogvárosban”. A húszéves Frédérique Delanga perében az ügyészhelyettes e szavakkal minősítette a hadműveletet: - Ökölcsapás egy tükörbe.

A harcias ifjak igazságot akartak szolgáltatni a maguk módján, amikor adakozási vágyuktól vezéreltetve elragadták a gazdagoktól a gyűlölt társadalom szimbólumát, a „zabálnivalót”. Hét és fél évvel később ismét a Fauchon a célpont. Egy merénylet megsemmisíti a raktárkészletek egy részét.
Szó sincs már zsákmányszerző portyáról, csak a pusztítás a harci feladat.
Lám, néhány esztendő alatt úgy elértéktelenedett a táplálék, hogy már arra sem érdemesítik, hogy szétosszák a nélkülözők között.
Jean-Claude húszéves gépész:
- A kaja nem olyan fontos, mint a meló.

Annick, tizenkilenc éves titkárnő:
- Enni muszáj, hogy éhen ne haljon az ember, punktum. Van úgy, hogy egész nap nem eszem, csak egy kiflit, még a reggelinél. Főzni? Elmegy tőle az étvágyam.

Az egyik közétkeztetési vállalat szerint az átlagos ebédidő húsz perc.

Poitiers-i ifjúmunkások szerint negyedóránál tovább sose tart.

Diákok mondják, hogy tíz perc bőven elég.

(Folyt. köv.)

(198? - Világ Ifjúsága)

2014. július 26., szombat

Műsorajánló a hetvenes évekből

HOLNAP A TV-BEN
MEGKÉRDEZZÜK A MINISZTERT

Holnap jelentkezik tizedszer a tv-ben a „Megkérdezzük a minisztert” műsor. Ez alkalommal Soltész István kohó- és gépipari miniszter válaszol a kérdésekre. Az adásban nem csupán a gépipar és a kohászat fontos kérdései kerülnek szóba, hanem a KGM- nek az a jelentős területe is, amely a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos.
A hagyományokhoz híven holnap délelőtt 10 órától az adás befejezéséig telefonon is lehet kérdéseket feltenni a miniszternek. Az adás hívószáma 174-000, 174-775, 174-875- Az adás kezdési időpontja: holnap, pénteken este 21 óra, az első programban.

(1979. május 24., csütörtök – Esti Hírlap)Elkapták a ravasz alkoholhamisítót

Ál-szeszügynök festett vizet sózott a vendéglősökre

Sok vidéki vendéglős tett levélben panaszt a főkapitányságon egy állítólagos szeszügynök ellen, aki fondorlatos módon károsította meg őket. A jókülsejű férfi, aki mindig autón és bőrkabátban érkezett s ládaszámra adta el a különböző likőröket és esszenciákat, mint az egyik hazai nagy szesz- és likőrárugyár vidéki vezérképviselője, a valódi szesz helyett festett vizet sózott a vendéglősökre magas áron.
Személyleírás alapján nyomozták ki a főkapitányság detektívjei az ál-szeszügynököt, aki nem más mint Oppenheim Gyula, rovott múltú laboratóriumi alkalmazott. Hasonló bűncselekményekért már megbüntették. A laboratóriumban olyankor hamisítgatta, illetve festette a vizet, amikor ebédidőben, vagy este zárás után egyedül tudott maradni. Ő maga pecsételte le az üvegeket, aztán autót bérelt, hogy külszínt is adjon fondorlatos üzleteihez.
A detektívek keresték a lakásán, de kiderült, hogy a Rókus-kórházban ápolják. Felgyógyulása után a rendőrség letartóztatta.

(1942. november 20. - Magyarország)

2014. július 25., péntek

Extrém sport valamikor a hetvenes-nyolcvanas években

A bátrak sportja


Ha a képre nézünk: kikerülhetetlen a közhely. Ugrál a semmibe, egészen addig a pillanatig, amíg a kibomló ernyő megnyugtató rántása nem tudatosítja: ismét sikerült. Képünkön a csehszlovák válogatott két kiválósága, Vit Kriz és Jan Safránek. Északi szomszédainknál igen kedvelt és eredményes sport az ejtőernyőzés, 1954-es ezüstérmes világbajnoki bemutatkozásuk óta a nők és a férfiak egyaránt szép éremgyűjteményt „ugráltak össze". Amihez pedig – ez köztudott – nem elég csupán földet érni...

Magyar Ifjúság

2014. július 24., csütörtök

Társkeresés a negyvenes években - nem csak a külső számít :)

Házassági posta

Középkorú, teljesen egyedülálló, gyermektelen, állami nyugdíjas vagyok. Kölcsönös megtetszés esetén feleségül vennék 40 éven felüli, csinos, jó megjelenésű, ugyancsak gyermektelen, teljesen egyedülálló nőt, akinek szeretném, ha saját háza és kocsmája volna. Lehetőleg Szolnok, Csongrád vagy Békés megyéből keresek őszinte, megfontolt sorokat. Jeligém: "Komoly szándék 38626".

(Kis Újság, 1942. június 20.)

2014. július 23., szerda

Felépült a világ legnagyobb tornya - 1978

Torontói toronyrekord


A Torontóban (Kanada) felépült új televíziós torony 120 kilométer távolságból is látható. 548 méteres föld feletti magasságával jelenleg a világ legmagasabb épülete. A moszkvai televíziós torony 524 méter magas, a chicagói John Hancock felhőkarcoló, a Sears, 483 méter. A torontói új építmény súlya mintegy 12 ezer tonna. Felépítéséhez csaknem 40 ezer köbméter betonra volt szükség.


Magyar Ifjúság – 1978. március 31.

2014. július 22., kedd

A Zalka Máté Gimnázium szalagavatója

Szalagavató


Már az érettségi közeledtét jelzi a fehérgyarmati Zalka Máté Gimnázium negyedikeseinek szalagavató ünnepsége is, amelyet nemrégiben rendeztek a nagyközség művelődési központjában. A fiatalok – tanáraik segítségével – ötletes műsorban elevenítették fel a diákélet jeles eseményeit. A tanulók szerzeményei: a vers, a csasztuska és a próza, gitármuzsikával váltakozva, jól előkészítették a „talajt” a mátészalkai Astra együttesnek, amely hajnalig „húzta” a talpalávalót.


(Magyar Ifjúság – 1978. február 17.)

2014. július 21., hétfő

Újabb hír a háborúból

BOMBATALÁLAT ÉRTE A TOWER ÉPÜLETÉT

London, november 9
(NST.) A német légi haderő a szombatra virradó éjszaka tovább folytatta támadásait Anglia ellen. A délkeleti partvidéken, valamint Kelet-Angliában számos német bombavetőgép jelent meg vadászgépek kíséretében. Ezzel egyidejűleg az angol légügyi minisztérium közli, hogy 15 angol gép elpusztult. Az éjszaka folyamán, mint az előző napokon, Közép-Anglia ellen is légitámadásokat hajtottak végre. Az angol rádió jelentése szerint Londonon és Közép-Anglián kívül az ország számos más vidékét is megtámadták a német repülők. A német légitámadások az angol rádió jelentése szerint röviddel naplemente után indultak meg.

Londonban most már hivatalosan is megerősítik, hogy az angol főváros légibombázása során súlyos bombatalálatok érték a világhírű Tower épületét és az ősi vártornyot erősen megrongálták.

(1940. november 9., szombat – ESTI KURÍR)

2014. július 19., szombat

Az első áruházi gyermekmegőrző itthon

Az áruházi vevőszolgálat után JÖN A GYERMEKMEGŐRZŐ

Külföldi példák alapján érdekes újítást vezetett be az Állami Áruház. A Rákóczi-úti Divatcsarnok áruházban bevezették a vevőszolgálatot.
Az áruház legfeltűnőbb részén, mindenki számára könnyen hozzáférhetően működik a vevőszolgálat. A beosztott alkalmazottak alig győzik a munkát. Egy férfi azt kérdi, hogy mennyiért lehet jó minőségű, kész ruhát kapni. Azonnal megkapja a felvilágosítást, sőt tanácsot is, hogy milyet vásároljon. Természetesen reklamációk is bejutnak az osztályhoz. Ha valamilyen árucikk nem volna kapható, azonnal ...( esküszöm, én próbáltam, de annyira elmosódtak már a betűk, hogy ezt a két szót nem bírom kibogarászni) ... a pótlásáról. A kifogásokat felveszik és kivizsgálják a hibák okát.
Az áruház alkalmazottai levelezést folytatnak a gyári dolgozókkal. Egy ízben például rendellenességet tapasztaltak a zománcedényeknél, értesítették a gyárat, a dolgozók megköszönték a felvilágosítást és a következő edényszállítmány már minden tekintetben kifogástalan volt. A vevőszolgálat asztalán panaszkönyv van, amelybe mindenki beírhatja észrevételét.

- A vevőszolgálat azért van, hogy a közönséget segítse - mondja az áruház egyik vezetője. - Most gyermekmegőrzőt fogunk felállítani, ahová a mamák beadhatják gyermekeiket, amíg ők vásárolnak. Itt szakképzett gondozónők foglalkoznak majd a csöppségekkel. Rövidesen a negyedik emeleten elkészül a sportosztályunk, ahol ping- pong bemutatókkal, céllövészettel, és egyéb teremsport bemutatókkal fogjuk szórakoztatni és megismertetni vevőinket.

(Független Magyarország, 1950. január 16.)

2014. július 18., péntek

A nagy rejtély...

Eisenhower szerint lehetséges, hogy Hitler életben van

Hilversum, október 7.

(Reuter) A hilversumi rádió jelentése szerint a jelenleg Hollandiába tartózkodó Eisenhower tábornok Utrechtben így válaszolt az újságírók kérdésére, vajon valóban meghalt-e Hitler: „Eleinte úgy tartottam, hogy meghalt, de bizonyos okok arra engednek következtetni, hogy Hitler még életben van.” (MTI)

(1945. október 8., hétfő – Független Magyarország)

2014. július 17., csütörtök

Gyorsan a testtel! - Első rész

Egy farmernadrág a tél elején, egy másik, amikor jön a nyár, évente egy magasnyakú pulóver, egy villámzáras vízhatlan dzseki és kész. Ezer és ezer társához hasonlóan ez a ruhatára már vagy négy éve Gaspard-nak, aki egy rennes-i gimnáziumba jár. Hitvallása rövid és velős: „Praktikus és olcsó.”

Hol van már a kimenő öltönyök, ruhák kora?
- Nagy alkalmakkor a legszebb, legtisztább farmeromat veszem föl – mondja Gaspard -, Ha szuperelegáns akarok lenni, a kordnasztrómat.
A ruházat egyneműsége elmossa a nemek közti különbségeket. Ugyanolyan nadrág, egyformán hosszú vagy rövid haj, egyazon szabású dzseki...
Az antidivat prése alatt forradalmi változáson ment át a cipő is.
Jellemző a Doisouple cég elnök-vezérigazgatójának esete. Daniel Raufast úr riadtan tapasztalta, hogy a szép suvickos surranók egyre kevésbé kelendők, sőt hovatovább a kutya se vásárolja őket.
Egy szép napon Párizs utcáin sétálgatva Raufast egy irdatlan reklámplakátra lett figyelmes, amely a „Levi's” múlhatatlan érdemeit magasztalta. A legmárkásabb farmert dicsőítő fiatalemberek mezítláb rajcsúroztak a plakáton. És Raufast úrnak kolosszális eszméje támadt: olyan cipőt kell piacra dobni, amely jól megy a farmerhoz. A folytatás tündérmeséhez hasonlít. Raufast ma több mint huszonötezer pár „Kickers”-t gyárt naponta: a színes, puha, kényelmes lábbelit sok millió fiú és lány hordja Franciaországtól Japánig...

„Praktikus és olcsó”- azért nemcsak ez lebeg a fiatalok szeme előtt. Sajátosan keveredik bennük a külsőségekben az elkülönülés vágya és a nyájösztön.
- Az a fontos – mondja egy gimnazista lány -, hogy az ember lépést tartson a divattal, de ne legyen olyan, mint a többiek.
A feltűnés- hasonulás látszólagos ellentétét remekül oldja föl a csoport- és rétegdivat. Van a nyugis „baba cool”-divat és a hozzá közel álló vissza-a-természethez divat, van hippi divat (visszavonulóban) és rock divat (néhány év múlva újból fellendülőben), van punk-divat (éppen olyan gyorsan enyészik el, amilyen gyorsan hódított) stb.
A tizenhét éves Stéphanie a vissza-a-természethez divatnak hódol. A ruhatára nem foglal el sok helyet. Két pár svéd csizma, három kordnadrág, két vastag gyapjúpulóver, egypár nagypapa-korabeli ümög meg egy nagy, bő suba.
Minden műanyagszálas ruhadarab száműzve („randa és zabálja a drága olajat”), semmi csecsebecse („az csak arra jó, hogy följebb tornázza a fogyasztási spirált”)...

Mi határozza meg a divatot? Például a film. Az amerikai bálvány, James Dean vitte föl a csillagokig a farmernadrág ázsióját.
Nem egy esetben a zene a meghatározó (rockerek, punkok). Vagy a politika ökológusok= vissza-a-természethez divat).

És ne feledkezzünk meg a profi divatcsinálókról. A lebegő szárú farmernadrág divatja bőszen tombolt néhány évvel ezelőtt; ma ki nevetteti ki magát egy ilyen „elefántlábasban”? Talán majd ha a gyártók újra a fogyasztókra kényszerítik...

De még a boszorkányosan ügyes és rámenős gyártó-kereskedő maffia sem mindenható. Csak azok a divatok diadalmaskodhatnak, amelyek valamiképpen tükrözik a társadalmi változásokat. A csicsás hippi-stílus jól érzékelteti a hatvanas évek gazdasági fellendülését.

A nosztalgiát árasztó, kapaszkodót kereső „retro” a válságidők létbizonytalanságát.
Mert bár igaz, nem a ruha teszi az embert, azért megesik, hogy a kor a ruháról is felismerhető.

(198? - Világ Ifjúsága)


TELEFUNKEN rádiót mindenkinek!


2014. július 15., kedd

A szerelem a frontokon túl

Olaszországban is bevezetik a „frontesküvőt”

Róma, január 27.
A „frontesküvőt”, amelyet eddig Olaszországban nem engedélyeztek, most bevezetik, mégpedig helyettesítés útján. A vőlegénynek az anyakönyvezető előtt megbízottal kell képviseltetni magát, s az eskü szertartását a rádión közvetítik, hogy a katonavőlegény a messzeségből ily módon vegyen részt benne. Az első frontesküvőt a közeljövőben Nápolyban tartják meg.

(1942. január 28., szerda – Függetlenség)

2014. július 14., hétfő

Az első óvóbácsik egyike

Óvó bácsi

Szele Imre a játszótéren a gyerekekkel
Kulcsár József felvétele
A salgótarjáni Beszterce-lakótelepi óvodában Szele Imre látja el a harminc napközis gyerek gondozását. Óvó bácsiként az első napokban szokatlan volt a megjelenése, a hozzá beosztott gyerekek azonban hamar megbarátkoztak az ifjú pedagógussal.


(1983. augusztus 11. - Népszabadság)

Fürdőruhadivat azoknak, akik takargatni akarnak valamit

Három olyan bikinit, illetve fürdőruhát mutatunk be olvasóinknak, amelyek alkalmasak arra, hogy a bőr dekoltázs körüli hibáit és operáció forradásait vagy vakbél-hasműtét helyét eltakarják.
Mindhárom modellhez alkalmas anyag a vastagabb szövésű pamutjersey, de a nadrágokat érdemes vékonyabb vászonnal alábélelni egyrészt, hogy jobb tartása legyen, másrészt higiénikusabb.


Az 1. sz. bikini felsőrészének széles pántjai elöl keresztezve s hátul csattal összefogva jól fedik például a strummaműtét helyét.
A 2. sz. rajz felsőrésze hasonlóan, ez középen kissé bevágott és a két csonka pántrész gumiházban végződik, amibe a fürdőruha anyagából keskeny szalag van fűzve, hátul a nyakban megkötve.
A 3. sz. modell tulajdonképpen egy vállnélküli T-vonalú blúzocska, ami a mell alatt végződik és a felsőrészébe vékony gumi van befűzve. Ezt és az érdekes szabású nadrágot egy színes műanyag karika köti össze.


(1978. augusztus 13. - Szabad Föld)

2014. július 13., vasárnap

Te rongyos élet


Még a KFT előtt

Mi van az Almáriumban?

A könnyebb kérdés: ki van benne? Laár András és Szőlősi Mihály gitárosok, Bornai Tibor zongorista. Kiegészítő hangszerként időnként megjelenik a cselló és a fuvola.
- Négy éve, mint amatőrzenekar alakultunk – mondja Laár András. - Hetvenötben, majd még egyszer megnyertük Győrben az pop-dzsessz napok versenyét. Tavaly ősszel a rádióban adtunk nyilvános hangversenyt a Panta Rhei és a Syrius együttes társaságában. Közben kijött két rádiófelvételünk.
Hallgatván a számokat – vokális hangzású, impresszionista hangulatok kellemes lenyomata – felvetődik a kérdés: merre tovább?
- Ezután is az énekhangok kerülnek előtérbe, de tudatosabban törekszünk minden kis zenekar álma, a sláger felé.
A beszélgetés közben kiderült, hogy mindhárman dolgoznak, s napi nyolc óra munka után kapják a kezükbe a hangszereket, ami zenészvilágunkban már-már csodaszámba megy.
- Sikerül az időegyeztetés?
- Eddig még mindig sikerült, bár nem hajszoltuk túlságosan a fellépéseket.
- Hol vagytok hallhatók mostanában?
- A tél folyamán országjárásra indulunk. Közben egy irodalmi műsorban a Népszínházban játszunk, s talán a Gázgyár segítségével régi álmunkból, az önálló klubunkból is lesz valami.

T.G.
(1978. december 1. - Magyar Ifjúság)

2014. július 12., szombat

Márka reklám


A szovjet szuperautó!

Szuper-Lada


Egyetlen darab van belőle a világon. A Szovjetunióban, Uhta városában Alekszander Kuligin építette magának Lada-alkatrészekből azt a gépkocsit, amelynek sok csodálója akadt. A műszaki vizsgán megfelelt, rendszámot kapott, és azóta már részt vesz a forgalomban is a szuper-Lada.


(1983. augusztus 7. - Népszabadság)

2014. július 11., péntek

Friss hírek a háborúból

Rommel csapatai már Bengázin túl üldözik a megvert angolokat.

Lausanne, január 27.

Az északafrikai hadszíntérről Kairón át ideérkezett jelentések arról számolnak be, hogy „Rommel tábornok csapatai Bengázin túl nyomulnak előre". Ez a feltűnést keltő esemény a kairói brit főparancsnokság közléséből is kiderül, amely szerint a tengelyhatalmak hadereje 240 kilométert nyomult elő Líbiában.
Az „Exchange Telegraph” kiküldött tudósítója szenzációs tudósításban számol be az északafrikai harcok fejlődéséről, és azt írja, hogy a brit csapatok minden bizonnyal ki fogják üríteni Nyugat-Kirenaikát.
Igen valószínű, hogy a brit hadsereg továbbra is hatalmas területeket lesz kénytelen átengedni Rommel tábornok csapatainak, mielőtt új védelmi vonalakat építhet ki magának. Az egész Nyugat-Kirenaika nem alkalmas egy döntő ütközetre, mert ezen a területen hiányzanak a természetes akadályok, amelyek megnehezítenék a páncélos osztagok feltartóztathatatlan előretörését.

(1942. január 28., szerda – Függetlenség)

MALÉV noszalgia


2014. július 10., csütörtök

Azok a régi filmek...

A „Díszmagyar” sajtóbemutatója


A Hunnia-filmgyárban szerdán délelőtt bemutatták a sajtó meghívott képviselői előtt a „Díszmagyar” című, legújabb magyar filmet. A Horthy-korszak politikai szatírája nagy feladatok elé állította az újjáéledt filmgyártást, és pedig – ha az újságírók véleményét a közönség is magáévá teszi – teljes sikerrel. A film méltatására a nyilvános bemutató után visszatlrünk.


(1949. április 15. - HIRLAP)

2014. július 9., szerda

Érdekes kép...

Kapussors

Most mondják meg, ne legyen az ember kétségbeesve? Csak legalább tudnám, hogy kié ez a láb!

(Magyar Ifjúság - 1978. december 1. )

Leleményes lány - tudja, hogy a jegyességből meg lehet élni

Rekord-menyasszonynak lehetne nevezni azt a szép, fiatal pesti leányt, aki a felszabadulás óta nyolcadszor gyűrűzte el magát. A jegyességre nem a mindenkori vőlegények személye, hanem az arany karikagyűrűk csábították a tizenkilencéves ifjú hölgyet, aki az eljegyzést követő harmadik héten szokta kiadni választottjai útját. Azonban a gyűrűt megtartja emlékül. Azaz, nem is tartja meg, eladja és az árát elvásárolja. Így gyűjtött magának a pesti leányzó némi kelengyét, új kabátot, új cipőt és féltucat selyemharisnyát. Ismerősei remélik, hogy a legújabb jegyességet ezúttal – házasság is követi.


(1945. október 8. - Független Magyarország)

2014. július 8., kedd

Új cikksorozat a régmúlt idők lázadó kamaszságáról! Hamarosan...

Gyorsan a testtel!


Szerelés? Farmer és suba
Kaja? Kit érdekel?
Sport? Karate, motor...csajozás
Szex? Nagy dolog, de...


Hogyan öltözködnek és táplálkoznak a fiatalok, mozognak-e, és mi a helyzet a szexszel? -ezt kutatták a párizsi Le Monde munkatársai. Diákokat, kezdő munkásokat és haladó munkanélkülieket, ifjú alkalmazottakat és magánzókat – vagyis minden rendű és rangú fiatalt - ostromoltak kérdéseikkel. Meg azokat a felnőtteket (szülőket, pedagógusokat, pszichológusokat, orvosokat, szociológusokat) akik hivatalból vagy hivatásból érzik vagy tudják, hogy nemcsak a szem, a test is a lélek tükre.

(Világ Ifjúsága - 198?)

Mert a cuki állatok a negyvenes években is hírértékkel bírtak

Máltai selyempincsit szerződtetett az Operaház a Don Pasquale előadására. A hófehér kiskutya az előadás harmadik felvonásában „szerepel”. Fellépti díja 25 forint.


(Világ – 1949. május 29.)

2014. július 7., hétfő

A magyar buszok sikersztorija

A „repülő” autóbusz


Hazaérkezett a bécsi nemzetközi autókiállításon hatalmas sikert aratott új magyar autobusz, amely három magyar gyár, a Láng, a MÁVAG és az Ikarus sikeres együttműködésének eredménye.

Az autóbusz 38 személyes, 110 lóerős Láng – Diesel- motorja van. Ablakai és automatikusan billenthető fotelei olyanok, mint a repülőgépeké, ezért a „repülő” jelzőt kapta. A legmodernebb hűtő- és fűtőberendezése van, a csomagokat pedig az autóbusz-test alatt pormentes, lezárható helyen lehet szállítani.
A bemutatott autobuszt az előirányzott 70 nap helyett 62 munkanap alatt készítették el. A külföldi megrendelések számának megfelelően indul meg a szériagyártás.


(1949. május 28. - Szabad Nép)

Hol tartottunk Baumgartner előtt egy jó hetven évvel?

Szovjet ejtőernyős-ugró világrekordja


Moszkva, október 7.

(Tass) Romanyuk szovjet ejtőernyős-ugró a napokban 13.108 méter magasságból ugrott ki ejtőernyőjével. Az ernyőt csak 967 méter magasságban nyitotta ki. Ezzel világcsúcseredményt ért el a késleltetett ernyőnyitással való ejtőernyőugrás terén. (MTI)


(1945. október 8. - Független Magyarország)

2014. július 5., szombat

Mert nem most újították fel először a Vigadót

(Geleta Pál felvétele)

Első bál a Vigadóban


Harminchét év után, telt ház mellett megrendezték az első bált a Vigadóban. A vendégeknek – Kemény Kázmér vezetésével – a Pepsi-zenekar szolgáltatta a „talp alá valót”. Első következtetés: egyáltalán nem volt olcsó a vigadás, hiszen egy belépő négyszáz forintba került. Második következtetés: talán többet is lehetett volna kérni egy meghívóért, ugyanis hétszáz kelt el belőle, s úgy hírlik, az igény ennél sokkal nagyobb volt.


(SZABAD FÖLD – 1980. ÁPRILIS 6.)

A robotok már '78-ban elkezdték átvenni az irányítást! :)

Robot tanár úr


A tanár úr 2-Xl névre hallgat. Atyja Michael Freeman (a tanár úr jobbján ülő férfiú), aki nyolc éve kísérletezik robotok fabrikálásával. 2-XL tanár úr tudja mozgatni a fejét és a végtagjait, feltesz és megválaszol kérdéseket, vicceket mesél, énekel, fütyül és elalszik, miközben élethűen horkol. A titka: egy sorozat beépített 8 sávos magnókazetta, melyeket a kellő pillanatban a megfelelő érzékelő automatika bekapcsol.


(1978. december 1. - Magyar Ifjúság)

2014. július 4., péntek

Azok a modern számítógépek a nyolcvanas években...

Számítógépes bemutató


Szerkesztőségünkben bemutattuk az érdeklődő megyei és országos lapok képviselőinek az általunk rendszeresített számítógépprogramokat. A szerkesztőségi munkát egy kis fantáziával, vállalkozó szellemmel, a mai szűkös anyagi kereteken belül is hatékonyabbá lehet tenni mikroszámítógépek felhasználásával, esetünkben a szerkesztőségi adminisztrációt, az archívumi munkát, valamint egy progresszív anyagi ösztönzési és teljesítményrendszer működését.
A programokat a magunk részéről díjtalanul bocsátjuk más szerkesztőségek részére.


(Magyar Ifjúság – 1987. október 22.)

Aki tudja, hogyan kell ösztönözni a vásárlót

Eredeti módon kínált fürdőruhákat egy fiatal nő a Rákóczi-úti divatüzletekben.
- Látni szeretném a fürdőruhákat – mondta az első helyen a tulajdonos. A nő erre szétnyitotta ballonkabátját és kigombolta ruháját. Rajta volt az „áru”, a fürdőruha. Többen rendeltek belőle.

(1949. május 29. -Világ)