2014. július 30., szerda

A repülő autó!

Stout amerikai mérnök "égi kocsija" egyformán halad földön és levegőben

Dearborn, november 9.
Az északamerikai Dearborn városban van a világ egyik legnagyobb gépkocsigyára, a Ford-gyár. Itt gyártják a legolcsóbb gépkocsikat. A város valamennyi lakója a gépkocsiiparból él, nincs egyetlen lakó sem, akinek ne volna köze az automobilhoz.

William B. Stout, a Ford-gyár mérnöke most érdekes kísérletekkel foglalkozik. Fordék nemcsak a legolcsóbb autót teremtették meg, hanem meg akarják most teremteni a repülő gépkocsit is, amely forradalmasítaná a közlekedést.

Az United Press tudósítója érdekes cikkben számol be William B. Stout kísérleteiről. A mérnök éjjel-nappal dolgozik, minden vágya az, hogy megajándékozza az emberiséget egy olyan automobillal, amely egyben repülőgép is. habár ma már megszűntek a távolságok és Amerikában ezer meg ezer magánembernek van repülőgépe, a légi közlekedés mégsem vált olyan általánossá, mint az automobil."Elérkeztünk a repülő autóhoz..."

William B. Stout, aki a "Society of Automotive Engeneers" volt elnöke, már tíz esztendeje elkészítette az első repülő autót.
Gépét "sky car"- nak, égi kocsinak nevezte.
Az elnevezés valóban találó, mert a készülék érdekes kombinációja az automobilnak és a repülőgépnek. Szakkörökben annakidején nem vették komolyan Stout gépét, mivel nem vált be a gyakorlatban. A rendes autószerkezeten kívül nég egy bonyolult repülőszerkezet is volt rajta és így a készüléket csak az használhatta, aki a repülésben igen kiváló szakember. Még maga Stout sem tudott nagy eredményeket elérni a géppel, csak üggyel-bajjal tudott fölszállni és a földi közlekedés is nehezen ment.

Ha a szakkörök nem is vették komolyan Stout gépét, a repülő autó eszméjét mégsem tartották nevetségesnek.

A szakértők számítanak arra, hogy a technika fejlődése során elérkezünk a repülő autóhoz, egy olyan géphez, amelyet - könnyű kezelés mellett - a levegőben is éppoly jól lehet használni, mint a szárazföldön, sőt egyesek olyan gépről is beszélnek, mely a vízben is halad. Egyébként az amerikai hadseregnek már van "úszó autója".

Stout mérnöknek már több találmányát használja az emberiség. Most igen komolyan dolgozik e legújabb találmányán is. A tíz év előtti gépből akarja elkészíteni az új gépet, felhasználva az azóta korszerűsített, könnyebb súlyú motorokat.

Az égi autónak széthúzható, illetve összehajtható szárnyai lennének s a 75 lóerős motor 130 mérföldes óránkénti sebességgel röpítené a levegőben.

Nekifutáshoz 300 lábra, leszálláshoz 200 lábra lenne szüksége a repülő autónak.

Noha a részletekről nem volt hajlandó nyilatkozni a föltaláló, annyit mégis elárult, hogy a motor a kabinnak épített autóváz tetején lenne.

Stout bízik abban, hogy hamarosan forgalomba hozhatja a tökéletes égi gépkocsit. Az autóipart és az egész közlekedést megváltoztatná ez a találmány, amely ma még utópisztikusnak hangzik, de holnap már könnyen valóság lehet, mint annyi más, amiben kezdetben kételkedtünk, de később mégis a mindennapi élet megszokott jelensége lett.

(1940. november 9., szombat – ESTI KURÍR)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése