2014. október 27., hétfő

Miről írnak a nyugati lapok?

Az angol lapok bizakodó hangot ütnek meg. A szovjet haderők kivonulása Közép- és Kelet-Európából, az ottani új rendszerek alatt semleges övezetek létesítését teszi lehetővé. Az európai béke biztosításában fontos új lépés lenne, írja a Times.
*
A Financial Times a megdöntött sztálinizmusról ír. Legfontosabb jellemzőjének a túlhajtott nehézipari beruházásokat és ennek terrorisztikus politikai alátámasztását tartja. Csak az meglepő, írja a lap, hogy a többi csatlós ország még eddig nyugton maradt.

(Egyetemi Ifjúság – 1956. november 1.)

2014. október 26., vasárnap

Új utcanevek

A volt Sztálin úton a hosszú időre készített kőtáblák a házak mentén hevernek. Az utcának még nincs új neve. Eddig sokan Andrássy útnak hívták. A nép azonban új nevet adott a főváros egyik legszebb útjának. A Vörösmarty utca kereszteződésénél egy papírlapon ez áll: HŐSÖK ÚTJA.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre útnál pedig ez: MAGYAR IFJÚSÁG ÚTJA.
Végre a nép ad nevet az utcáknak is.

(Egyetemi Ifjúság – 1956. november 1.)

2014. október 25., szombat

Miről írnak a nyugati lapok?

A Figaro elemezve a magyarországi eseményeket, kiemeli a több pártrendszer fontosságát, és aláhúzza a
kormány nyilatkozatát, amelyben Gerőt és Hegedűst teszik felelőssé a vérontásért.
*
Az Aurore úgy véli, hogy a szovjet kormány vezetői a magyarországi eseményekkel kapcsolatban ellentétes állásponton vannak. Sepilov intervenciót javasol, Mikoján ellene van.
*
A Populaire vezércikkben foglalkozik a magyar forradalom visszhangjával. Élesen támadja a Pravda rágalmait elfogadó és terjesztő Humanitét és a Liberationt. 

(Egyetemi Ifjúság – 1956. november 1.)

2014. október 24., péntek

Mindszenti József bíboros hercegprímás – szabad!

Mindszenti József bíboros hercegprímást kedden éjjel a rétsági honvédség egyik tiszti alakulata kiszabadította felsőpetényi rabságából, ahol három nap híján egy évet töltött. Ezzel véget ért Magyarország bíboros hercegprímásának immár nyolc éve tartó üldözése, rabsága. Szenvedéseinek véget vetett a győzelmes magyar forradalom.

Rétság község lakossága szeretettel üdvözölte Mindszenti Józsefet, akit a sok évi fogság sem tudott megtörni és az üdvözlésekre a következőket mondotta:

- Fiaim! Ott fogom folytatni, ahol nyolc évvel ezelőtt abba kellett hagynom!

A bíboros hercegprímás 20 percet töltött a rétsági plébánián és főpásztori áldását adta a megjelentekre, majd – rétsági értesüléseink szerint – Budapest felé folytatta útját.

A Bazilika harangjai éjjel két óra közül mintegy negyedórán át zúgtak a bíboros hercegprímás szabadulásának örömére.

(SZABAD SZÓ - 1956. október 31.)

2014. október 23., csütörtök

Pesti utcán

Két fegyveres felkelő megállított egy teherautót, amelyen főleg fiatalok voltak. Egyikük elkezdte az igazoltatást, de társa türelmetlenül szólt rá:
- Ugyan, mit vacakolsz, tudhatnád, hogy tizennyolc év alatt mindenki megbízható!

*

A József körúton üresen tátong egy üzlet. Az árukat már rég elrakták a ház lakói, a kirakatban fityeg egy tábla: Önelszámoló bolt.

(Egyetemi Ifjúság - 1956. november 1. Csütörtök)